Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Ngọc học Liu ký thỏa thuận hợp tác với khoa Địa chất trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Photochromic Zircon from Dong Nai, Vietnam
Tháng Tám 10, 2022
Một Kiểu Xử Lý Bất Thường ở Hổ Phách
Tháng Mười Một 17, 2023

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Ngọc học Liu ký thỏa thuận hợp tác với khoa Địa chất trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

 

Ngày 14 tháng 08 năm 2022 nhân dịp họp mặt cộng đồng cựu sinh viên các thời kỳ trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Ngọc học Liu (LIULAB) đã ký thỏa thuận hợp tác với Khoa Địa chất trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

 
 

PGS.TS Phạm Trung Hiếu trưởng khoa Địa chất và ThS. Lê Ngọc Năng giám đốc LIULAB cùng ký thỏa thuận hợp tác ngày 14 tháng 08 năm 2022

Thỏa thuận hợp tác bao gồm các nội dung cơ bản:

–  Triển khai chương trình tham quan, thực tập, tập sự nghề nghiệp và tuyển dụng sinh viên của Khoa Địa chất.

–  Khoa Địa chất hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực NCKH của cán bộ nhân viên trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Ngọc học LIU.

–  Khoa Địa chất hỗ trợ xây dựng tập san ‘Địa chất – Đá quý’.

–  Hai bên tham gia hỗ trợ đào tạo lớp ngắn hạn về đá quý tại Khoa hoặc trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Ngọc học LIU, hỗ trợ xây dựng nội dung và chương trình đào tạo.

Thỏa thuận là cơ sở để Trung tâm và khoa Địa chất cùng hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực, uy tín khoa học trong lĩnh lực nghiên cứu cơ bản và ứng dụng đá quý, góp phần phát triển ngành Ngọc học Việt Nam trong tương lai.

PGS.TS. Phạm Trung Hiếu trưởng khoa Địa chất và ThS. Lê Ngọc Năng giám đốc LIULAB cùng có cùng quan điểm về việc xây dựng mạng lưới liên kết sẽ tạo môi trường học thuật và nghiên cứu hỗ trợ công tác đào tạo hiệu quả và thu hút hơn.

Hoàng Dung

Top