LIULAB NHẬN CHỨNG CHỈ ISO17025:2012 VỀ QUẢN LÝ PHÒNG THÍ NGHIỆM

TINH THỂ TSAVORITE (GROSSULAR GARNET) CỘNG SINH TRÊN TINH THỂ IDOCRASE
Tháng Mười Một 4, 2019
Chatoyant Anorthoclase from Dong Nai Province, Vietnam
Tháng Sáu 29, 2022

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG NGỌC HỌC LIU

THÔNG BÁO

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ giám định đá quý, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Ngọc học LIU (LIULAB) đã xây dựng, áp dụng hệ thống tiêu chuẩn quản lý phòng thí nghiệm ISO 17025:2017 và đã được Văn Phòng Công nhận Chất lượng – Bộ Khoa Học Công Nghệ chứng nhận ngày 20 tháng 08 năm 2020. Số hiệu VILAS: 1331.

Kể từ ngày 01/09/2020 trên tất cả các giấy giám định do Trung tâm phát hành sẽ có dấu VILAS như mẫu 1 (giấy chi tiết), mẫu 2 (giấy tiêu chuẩn).

(Giấy chi tiết)

(Giấy tiêu chuẩn)

Tất cả các kết quả giám định từ ngày 01/09/2020 sẽ được thực hiện theo quy trình, tiêu chuẩn và các quy định như đã được công nhận.

LIULAB chân thành gửi lời cảm ơn đến tất cả quý khách hàng đã đồng hành và hợp tác trong suốt thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý khách hàng trong thời gian tới.

Trân trọng!

Top