Tháng Tám 10, 2022

Photochromic Zircon from Dong Nai, Vietnam

Photochromic Zircon from Dong Nai, Vietnam Bài báo được đăng trên tạp chí The journal of gemology, volume 37 / No.8 / 2021 Đây là một […]
Tháng Sáu 29, 2022

Chatoyant Anorthoclase from Dong Nai Province, Vietnam

Bài báo được đăng trên tạp chí The journal of gemology, volume 37 / No.7 / 2021 Đây là một trong các kết quả chương trình […]
Top